Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
PGPC 1012 خوزستان ۴۳۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۸۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
2420E02 کردستان ۱۳۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0035 بندر امام ۱۳۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 مارون ۱۲۰,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۲۰,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 جم ۱۲۱,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
F7000 ایلام ۱۲۱,۹۰۰ ریال 3 روز گذشته
F7000 مهر ۱۲۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۳۴,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
0190 آریا ساسول ۱۳۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۱۳۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۳۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
52518 جم ۱۲۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۳۱,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

شهید تندگويان

  • تعداد نمایش :
  • انتخاب محدوده مکانی :
  • مرتب سازی بر اساس :
ردیف عنوان گروه محصول قیمت - ریال ساعت تاریخ خرید و جزئیات شهر ارسال تیکت
1 781 شهید تندگويان موجود:۱۵۰,۰۰۰ 12:22 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
2 BG820S شهید تندگويان موجود:۱۳۲,۰۰۰ 01:54 ب.ظ 1399/02/20 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
3 BG820N شهید تندگويان موجود:۱۱۸,۵۰۰ 01:41 ب.ظ 1398/09/13 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
4 781 شهید تندگويان موجود:۱۱,۹۰۰ 12:44 ب.ظ 1398/08/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
5 BG780N شهید تندگويان موجود:۱۱۸,۵۰۰ 12:50 ب.ظ 1398/07/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
6 781 شهید تندگويان موجود:۱۳۴,۵۰۰ 04:52 ب.ظ 1398/06/26 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
7 781 شهید تندگويان موجود:۲۰,۲۰۰ 12:16 ب.ظ 1398/02/30 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
8 781 شهید تندگويان کف:۲۰,۰۰۰ 11:54 ق.ظ 1398/02/30 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
9 BG730S شهید تندگويان موجود:۲۰۵,۰۰۰ 11:36 ق.ظ 1398/02/30 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
10 BG820N شهید تندگويان موجود:۲۱۵,۰۰۰ 11:35 ق.ظ 1398/02/30 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
11 BG780N شهید تندگويان موجود:۲۲۰,۰۰۰ 02:37 ب.ظ 1398/01/18 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
12 781 شهید تندگويان موجود:۱۵۱,۰۰۰ 02:10 ب.ظ 1397/11/08 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
13 BG820S شهید تندگويان موجود:۱۸۷,۵۰۰ 03:27 ب.ظ 1397/08/13 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
14 BG780N شهید تندگويان موجود:۱۸۵,۵۰۰ 03:27 ب.ظ 1397/08/13 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
15 BG780S شهید تندگويان موجود:۱۸۶,۰۰۰ 03:27 ب.ظ 1397/08/13 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
16 BG820S شهید تندگويان موجود:۱۸۹,۰۰۰ 03:40 ب.ظ 1397/08/12 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
17 BG780S شهید تندگويان موجود:۱۸۷,۰۰۰ 03:27 ب.ظ 1397/08/12 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
18 BG780N شهید تندگويان موجود:۱۸۶,۵۰۰ 12:18 ب.ظ 1397/08/10 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
19 BG780N شهید تندگويان موجود:۱۸۵,۰۰۰ 03:47 ب.ظ 1397/08/05 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
20 BG820S شهید تندگويان موجود:۱۸۶,۰۰۰ 03:47 ب.ظ 1397/08/05 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
21 BG780S شهید تندگويان موجود:۱۱۵,۰۰۰ 01:35 ب.ظ 1397/08/01 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
22 BG820N شهید تندگويان موجود:۱۹۴,۰۰۰ 12:50 ب.ظ 1397/08/01 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
23 BG820N شهید تندگويان موجود:۲۴,۴۰۰ 01:38 ب.ظ 1397/07/18 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
24 BG780N شهید تندگويان موجود:۲۶۱,۰۰۰ 03:59 ب.ظ 1397/07/07 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
25 BG820N شهید تندگويان موجود:۲۶۵,۰۰۰ 10:52 ق.ظ 1397/07/04 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
26 BG780S شهید تندگويان موجود:۱۴۸,۰۰۰ 12:35 ب.ظ 1397/04/26 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
27 BG820S شهید تندگويان موجود:۱۳۰,۰۰۰ 03:34 ب.ظ 1397/04/09 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
28 BG820N شهید تندگويان موجود:۹۴,۸۰۰ 03:03 ب.ظ 1397/02/26 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
29 781 شهید تندگويان موجود:۹۴,۰۰۰ 10:27 ق.ظ 1397/02/26 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
موارد بیشتر