Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
PGPC 1012 خوزستان ۴۳۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۸۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
2420E02 کردستان ۱۳۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0035 بندر امام ۱۳۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 مارون ۱۲۰,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۲۰,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 جم ۱۲۱,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
F7000 ایلام ۱۲۱,۹۰۰ ریال 3 روز گذشته
F7000 مهر ۱۲۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۳۴,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
0190 آریا ساسول ۱۳۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۱۳۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۳۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
52518 جم ۱۲۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۳۱,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

مواد اولیه

  • تعداد نمایش :
  • انتخاب محدوده مکانی :
  • مرتب سازی بر اساس :
ردیف عنوان گروه محصول قیمت - ریال ساعت تاریخ خرید و جزئیات شهر ارسال تیکت
1 PGPC 1012 خوزستان موجود:۴۳۰,۰۰۰ 12:23 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
2 EP440L پلي پروپيلن جم موجود:۱۸۲,۰۰۰ 12:22 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
3 RP340R پلي پروپيلن جم موجود:۱۸۰,۰۰۰ 12:22 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
4 781 شهید تندگويان موجود:۱۵۰,۰۰۰ 12:22 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
5 2420E02 کردستان موجود:۱۳۲,۰۰۰ 12:21 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
6 0035 بندر امام موجود:۱۳۲,۰۰۰ 12:21 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
7 BL3 مارون موجود:۱۲۰,۵۰۰ 12:21 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
8 BL3 کرمانشاه موجود:۱۲۰,۵۰۰ 12:21 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
9 BL3 جم موجود:۱۲۱,۵۰۰ 12:21 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
10 F7000 ایلام موجود:۱۲۱,۹۰۰ 12:20 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
11 F7000 مهر موجود:۱۲۷,۰۰۰ 12:20 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
12 0075 بندر امام حواله:۱۵۰,۰۰۰موجود:۱۵۰,۰۰۰ 12:20 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
13 0200 بندر امام موجود:۱۳۴,۵۰۰ 12:20 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
14 0190 آریا ساسول موجود:۱۳۳,۵۰۰ 12:20 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
15 2420H امیر کبیر موجود:۱۳۴,۰۰۰ 12:19 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
16 2102TX00 لاله موجود:۱۳۳,۵۰۰ 12:19 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
17 52518 جم موجود:۱۲۳,۰۰۰ 12:19 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
18 HI0500 بندر امام موجود:۱۳۱,۵۰۰ 12:19 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
19 5000S جم موجود:۱۲۱,۰۰۰ 12:18 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
20 62N07 لرستان موجود:۱۲۳,۰۰۰ 12:18 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
21 0209AA امیر کبیر موجود:۱۲۵,۰۰۰ 12:18 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
22 0209AA شازند موجود:۱۲۴,۵۰۰ 12:18 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
23 3840 تبریز موجود:۱۲۶,۰۰۰ 12:17 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
24 7240 تبریز موجود:۱۴۰,۰۰۰ 12:17 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
25 150 تبریز موجود:۲۲۷,۰۰۰ 12:16 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
26 n50 قائد بصير موجود:۲۳۱,۰۰۰ 12:16 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
27 10415 قائد بصير موجود:۳۰۰,۰۰۰ 12:16 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
28 10720 قائد بصير موجود:۳۰۰,۰۰۰ 12:16 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
29 HP552R پلي پروپيلن جم موجود:۱۶۴,۵۰۰ 12:15 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
30 552R مارون موجود:۱۶۴,۵۰۰ 12:15 ب.ظ 1399/03/11 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
موارد بیشتر

گروه محصولات