Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 18 اردیبهشت ماه 1398 ،12:25 ب.ظ۶۰۹,۰۰۰ ریال
 • 2 اردیبهشت ماه 1398 ،01:35 ب.ظ۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:16 ب.ظ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:20 ب.ظ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • 6 بهمن ماه 1397 ،12:24 ب.ظ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • 13 آذر ماه 1397 ،03:20 ق.ظ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • 20 آبان ماه 1397 ،11:37 ق.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،03:29 ب.ظ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،01:32 ب.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:52 ب.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:28 ب.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:24 ب.ظ۲۶۸,۰۰۰ ریال
 • 7 مهر ماه 1397 ،11:09 ق.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 17 شهریور ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • 24 مرداد ماه 1397 ،04:09 ب.ظ۲۰۶,۵۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1397 ،10:26 ق.ظ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • 8 مرداد ماه 1397 ،10:58 ق.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده