Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 29 اردیبهشت ماه 1398 ،12:03 ب.ظ۵۸۵,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1398 ،01:43 ب.ظ۵۹۰,۲۰۰ ریال
 • 18 اردیبهشت ماه 1398 ،12:27 ب.ظ۶۰۰,۲۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:28 ب.ظ۴۳۵,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:13 ب.ظ۳۸۸,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:19 ب.ظ۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • 6 بهمن ماه 1397 ،12:24 ب.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،12:20 ب.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 13 آذر ماه 1397 ،03:20 ق.ظ۲۸,۰۰۰ ریال
 • 20 آبان ماه 1397 ،11:37 ق.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،03:28 ب.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:52 ب.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:28 ب.ظ۲۹۵,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:25 ب.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 7 مهر ماه 1397 ،11:09 ق.ظ۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • 1 مهر ماه 1397 ،11:33 ق.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 31 شهریور ماه 1397 ،03:10 ق.ظ۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • 17 شهریور ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۲۵۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده