Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 26 دی ماه 1397 ،09:03 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 26 دی ماه 1397 ،09:03 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1397 ،12:31 ب.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1397 ،12:31 ب.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1397 ،12:31 ب.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 16 دی ماه 1397 ،02:14 ب.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 13 دی ماه 1397 ،01:18 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 13 دی ماه 1397 ،01:18 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،04:51 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،02:19 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،02:19 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،02:19 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،02:19 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال