Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 17 قیمت

 • 29 اردیبهشت ماه 1398 ،12:05 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،06:36 ق.ظ۵۸,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:08 ب.ظ۵۸,۰۰۰ ریال
 • 22 فروردین ماه 1398 ،10:44 ق.ظ۵۸,۰۰۰ ریال
 • 27 دی ماه 1397 ،11:56 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1397 ،09:02 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1397 ،03:18 ب.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1397 ،06:00 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 13 دی ماه 1397 ،01:20 ق.ظ۵۵,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،05:11 ق.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،10:11 ق.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 8 دی ماه 1397 ،11:37 ق.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 5 دی ماه 1397 ،12:40 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 3 دی ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،12:14 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،02:13 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 27 آذر ماه 1397 ،12:37 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال