Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 16 قیمت

 • 26 فروردین ماه 1398 ،06:36 ق.ظ۵۸,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:08 ب.ظ۵۸,۰۰۰ ریال
 • 22 فروردین ماه 1398 ،10:44 ق.ظ۵۸,۰۰۰ ریال
 • 27 دی ماه 1397 ،11:56 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1397 ،09:02 ق.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1397 ،03:18 ب.ظ۵۴,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1397 ،06:00 ق.ظ۵۶,۰۰۰ ریال
 • 13 دی ماه 1397 ،01:20 ق.ظ۵۵,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،05:11 ق.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،10:11 ق.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 8 دی ماه 1397 ،11:37 ق.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 5 دی ماه 1397 ،12:40 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 3 دی ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،12:14 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،02:13 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال
 • 27 آذر ماه 1397 ،12:37 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال