Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 10 قیمت

  • 23 تیر ماه 1398 ،10:32 ق.ظ۵۲۵,۰۰۰ ریال
  • 29 خرداد ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۵۷۰,۰۰۰ ریال
  • 22 خرداد ماه 1398 ،01:31 ب.ظ۵۸۰,۰۰۰ ریال
  • 22 خرداد ماه 1398 ،01:29 ب.ظ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
  • 20 خرداد ماه 1398 ،04:19 ب.ظ۵۸۰,۰۰۰ ریال
  • 27 بهمن ماه 1397 ،09:36 ق.ظ۳۷۲,۰۰۰ ریال
  • 9 بهمن ماه 1397 ،01:03 ب.ظ۳۶۳,۰۰۰ ریال
  • 20 آبان ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  • 29 مهر ماه 1397 ،04:15 ق.ظ۳۹۰,۰۰۰ ریال
  • 24 مهر ماه 1397 ،05:04 ب.ظ۳۹۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده