Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 19 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:10 ق.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:48 ق.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:45 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:33 ب.ظ۱۱۶,۸۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:18 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:32 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،11:59 ق.ظ۱۰۳,۷۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،12:49 ب.ظ۱۰۳,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،08:57 ق.ظ۶۵,۰۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:04 ق.ظ۶۴,۳۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1397 ،10:55 ق.ظ۶۷,۴۰۰ ریال
 • 28 فروردین ماه 1397 ،09:50 ق.ظ۶۴,۶۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،09:12 ق.ظ۶۱,۰۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:21 ق.ظ۶۲,۶۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1397 ،09:17 ق.ظ۶۸,۷۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده