Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:36 ب.ظ۱۱۲,۴۰۰ ریال
 • 4 تیر ماه 1398 ،12:33 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:45 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،01:26 ب.ظ۱۱۱,۷۰۰ ریال
 • 30 خرداد ماه 1398 ،01:52 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:26 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۱۱,۸۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:55 ب.ظ۱۱۲,۸۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:43 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:09 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:25 ب.ظ۱۱۱,۲۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۱۱,۸۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۱۷,۲۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1398 ،12:26 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 9 خرداد ماه 1398 ،12:37 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 8 خرداد ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۱۶,۸۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0200 (پترو 360) ۱۱۲,۴۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
0200 (سعید حمزه ای) ۱۱۲,۶۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۱,۷۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۱,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۱,۵۰۰ ریال
0200 (سعید حمزه ای) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۱,۸۰۰ ریال