Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۳۰۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
PGPC 1012 خوزستان ۴۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Mr230 مارون ۱۸۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۲۲۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
3840 تبریز ۱۲۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۳۷,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
0209AA شازند ۱۲۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۲۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 13 قیمت

 • 14 آبان ماه 1397 ،03:38 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،03:14 ب.ظ۱۱۵,۷۰۰ ریال
 • 10 آبان ماه 1397 ،01:57 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 9 آبان ماه 1397 ،02:47 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،03:25 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،03:42 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،03:27 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،03:31 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،07:03 ق.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،02:00 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 26 مهر ماه 1397 ،01:51 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،02:01 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0200 (پترو 360) ۱۳۲,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۳۲,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۲۲,۵۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۲۱,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۲۱۱,۲۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۱۸,۷۰۰ ریال