Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 11 قیمت

 • 7 مرداد ماه 1398 ،01:56 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 29 تیر ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:28 ب.ظ۱۲۵,۱۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۲۷,۵۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:36 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،02:47 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:43 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:20 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 24 مرداد ماه 1397 ،04:04 ب.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1397 ،10:28 ق.ظ۹۶,۰۰۰ ریال
 • 29 فروردین ماه 1397 ،04:48 ب.ظ۵۷,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0209AA (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۲,۷۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۳,۳۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۳,۵۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۳,۹۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۴,۷۰۰ ریال
0209AA (سعید حمزه ای) ۱۱۶,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۵,۳۰۰ ریال