Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
PGPC 1012 خوزستان ۴۳۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۸۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
2420E02 کردستان ۱۳۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0035 بندر امام ۱۳۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 مارون ۱۲۰,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۲۰,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
BL3 جم ۱۲۱,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
F7000 ایلام ۱۲۱,۹۰۰ ریال 3 روز گذشته
F7000 مهر ۱۲۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۳۴,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
0190 آریا ساسول ۱۳۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۱۳۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۳۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
52518 جم ۱۲۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۳۱,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 6 قیمت

  • 13 آبان ماه 1397 ،03:25 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
  • 12 آبان ماه 1397 ،03:14 ب.ظ۱۱۷,۷۰۰ ریال
  • 10 آبان ماه 1397 ،01:42 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
  • 9 آبان ماه 1397 ،02:46 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
  • 7 آبان ماه 1397 ،03:22 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
  • 6 آبان ماه 1397 ،03:39 ب.ظ۱۱۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0209AA (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۵,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۷,۲۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۹,۵۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۲۱,۰۰۰ ریال
0209AA (پترو 360) ۱۱۲,۰۰۰ ریال