Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
وکس پرک مهاباد ۵۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۸۸,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1100 U پلی کربنات لوته ۳۷۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
وکس پرک مهاباد ۵۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440G پلي پروپيلن جم ۱۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
s65 اروند ۸۸,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۶۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
22B02 مهاباد ۱۰۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۳۱,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۲۷,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۲۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۲۶۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
RP340 شازند ۲۳۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922T لاله ۹۷,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 مارون ۱۱۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EX3 امیر کبیر ۱۱۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 25 دی ماه 1397 ،11:06 ق.ظ۱۰۷,۵۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،12:08 ب.ظ۱۰۰,۷۵۰ ریال
 • 22 دی ماه 1397 ،12:02 ب.ظ۱۰۷,۵۰۰ ریال
 • 16 دی ماه 1397 ،11:49 ق.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،04:24 ق.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 11 دی ماه 1397 ،11:39 ق.ظ۱۱۲,۱۰۰ ریال
 • 11 دی ماه 1397 ،11:39 ق.ظ۱۱۴,۱۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1397 ،09:29 ق.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 6 دی ماه 1397 ،09:57 ق.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 6 دی ماه 1397 ،09:57 ق.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 5 دی ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 4 دی ماه 1397 ،12:20 ب.ظ۱۱,۰۰۰ ریال
 • 3 دی ماه 1397 ،04:25 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 17 آذر ماه 1397 ،10:56 ق.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده