Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX3 امیر کبیر ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
S57 آبادان ۱۴۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۰,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10720 قائد بصير ۲۱۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
150 تبریز ۱۷۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
n50 قائد بصير ۱۸۳,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
s65 اروند ۹۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۲۱۱,۶۰۰ ریال 1 ماه گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۲۱۱,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
X30G مارون ۱۴۷,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
7240 تبریز ۱۴۳,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
1540 تبریز ۱۲۵,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
552R مارون ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R شازند ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 5 قیمت

  • 27 بهمن ماه 1397 ،09:40 ق.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
  • 6 آبان ماه 1397 ،08:59 ق.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
  • 5 آبان ماه 1397 ،09:05 ق.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
  • 29 مهر ماه 1397 ،04:24 ق.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
  • 24 مهر ماه 1397 ،08:57 ق.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1202 (ظروفی ) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
1202 (ظروفی ) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
1202 (ظروفی ) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
1202 (ظروفی ) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
1202 (ظروفی ) ۱۳۷,۰۰۰ ریال