Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 13 قیمت

 • 27 آبان ماه 1397 ،03:30 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،09:05 ق.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 20 آبان ماه 1397 ،03:00 ب.ظ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:35 ق.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،11:52 ق.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:16 ب.ظ۱۴۱,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:05 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:10 ق.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:15 ق.ظ۱۴۷,۵۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،09:02 ق.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:54 ق.ظ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:23 ق.ظ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،04:32 ب.ظ۱۴۶,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
150 (ظروفی ) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۳۸,۵۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۴۰,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۴۱,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۴۵,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۴۸,۰۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۴۷,۵۰۰ ریال
150 (ظروفی ) ۱۴۷,۰۰۰ ریال