Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 4 تیر ماه 1398 ،12:37 ب.ظ۱۷۶,۸۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:47 ب.ظ۱۷۶,۸۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۷۶,۵۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،01:27 ب.ظ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:24 ب.ظ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۱۷۹,۰۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:45 ب.ظ۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:45 ب.ظ۱۸,۰۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1398 ،02:14 ب.ظ۱۷۸,۵۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:13 ب.ظ۱۷۸,۵۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:30 ب.ظ۱۷۹,۵۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۸۱,۰۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:52 ب.ظ۱۸۱,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:13 ب.ظ۱۸۲,۵۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:11 ب.ظ۱۸۵,۰۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۸۴,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1398 ،12:30 ب.ظ۱۸۵,۲۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۱۸۲,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
150 (پترو 360) ۱۷۵,۰۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۶,۸۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۶,۸۰۰ ریال
150 (سعید حمزه ای) ۱۱۵,۰۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۶,۵۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۷,۰۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۷,۰۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۹,۰۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۷۹,۰۰۰ ریال
150 (پترو 360) ۱۸۰,۰۰۰ ریال