Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:32 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 4 تیر ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:47 ب.ظ۱۱۲,۸۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،01:24 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:52 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:44 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:12 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:23 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،02:57 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 29 اردیبهشت ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1398 ،01:52 ب.ظ۱۱۳,۲۰۰ ریال
 • 26 اردیبهشت ماه 1398 ،01:45 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 25 اردیبهشت ماه 1398 ،12:18 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1398 ،12:30 ب.ظ۱۱۳,۱۰۰ ریال
 • 23 اردیبهشت ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۱۳,۱۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۱۴,۷۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1922T (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۳,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۳,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال