Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 4 قیمت

  • 26 فروردین ماه 1398 ،04:22 ق.ظ۱۱۴,۲۰۰ ریال
  • 19 فروردین ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
  • 1 دی ماه 1397 ،12:57 ب.ظ۹۷,۵۰۰ ریال
  • 23 فروردین ماه 1397 ،09:26 ق.ظ۵۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1922T (ظروفی ) ۱۰۰,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۶,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۷,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۵,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۲,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۲,۰۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۳,۰۰۰ ریال