Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 12 قیمت

 • 27 آبان ماه 1397 ،03:28 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:38 ق.ظ۹۷,۵۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:19 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:09 ب.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:35 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:22 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،10:57 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،10:10 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،05:06 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1922T (ظروفی ) ۹۵,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۸,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۳,۰۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۷,۵۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۸,۰۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۸,۵۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۸,۵۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۸,۵۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۸,۵۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۸,۵۰۰ ریال