Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HI0500 بندر امام ۱۱۳,۵۰۰ ریال 10 روز گذشته
Z30S مارون ۱۷۷,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
1102XL رجال ۱۶۵,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
S65 غدیر ۹۸,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
f2000 بانیار ۱۴۰,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۸۵,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
52518 جم ۱۱۴,۵۰۰ ریال 11 روز گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۷۰,۰۰۰ ریال 14 روز گذشته
1540 تبریز ۱۱۹,۰۰۰ ریال 14 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
P100 شازند ۱۴۹,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
P100 جم ۱۲۸,۵۰۰ ریال 15 روز گذشته
P100 شازند ۱۵۵,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۱,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۵,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
F7000 مهر ۱۲,۳۰۰ ریال 16 روز گذشته
s65 اروند ۹۷,۵۰۰ ریال 21 روز گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۶۶,۰۰۰ ریال 25 روز گذشته
5620EA شازند ۲۱۰,۰۰۰ ریال 25 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 27 بهمن ماه 1397 ،09:37 ق.ظ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،11:50 ق.ظ۹۳,۰۰۰ ریال
 • 27 آبان ماه 1397 ،03:28 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:38 ق.ظ۹۷,۵۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:19 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:09 ب.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:35 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:22 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،10:57 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،10:10 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،05:06 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1922T (ظروفی ) ۱۰۰,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۶,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۷,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۹۵,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۲,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۲,۰۰۰ ریال
1922T (ظروفی ) ۹۳,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۰,۰۰۰ ریال
1922T (اختیار زاده) ۱۰۲,۵۰۰ ریال