Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX3 امیر کبیر ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
S57 آبادان ۱۴۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۰,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10720 قائد بصير ۲۱۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
150 تبریز ۱۷۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
n50 قائد بصير ۱۸۳,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
s65 اروند ۹۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۲۱۱,۶۰۰ ریال 1 ماه گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۲۱۱,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
X30G مارون ۱۴۷,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
7240 تبریز ۱۴۳,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
1540 تبریز ۱۲۵,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
552R مارون ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R شازند ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 27 بهمن ماه 1397 ،09:37 ق.ظ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،11:50 ق.ظ۹۳,۰۰۰ ریال
 • 27 آبان ماه 1397 ،03:28 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:38 ق.ظ۹۷,۵۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:19 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:09 ب.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:35 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:22 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،10:57 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،10:10 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،05:06 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده