Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۷۷,۵۰۰ ریال 4 ساعت پیش
n50 قائد بصير ۱۶۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ABS تبریز ۱۴۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
22B02 مهاباد ۱۰۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۴۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP550J پلي پروپيلن جم ۱۳۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
s65 اروند ۸۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۲۹,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۲۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
SF060 پلي نار ۱۲۹,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 مارون ۱۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX3 امیر کبیر ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۰۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۱۰۷,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۱۱۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 13 قیمت

 • 21 آذر ماه 1397 ،11:50 ق.ظ۹۳,۰۰۰ ریال
 • 27 آبان ماه 1397 ،03:28 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:38 ق.ظ۹۷,۵۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:19 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:09 ب.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:35 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:22 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۹۸,۵۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،10:57 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،10:10 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،05:06 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده