Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 8 خرداد ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 23 اردیبهشت ماه 1398 ،12:41 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 15 اردیبهشت ماه 1398 ،02:49 ب.ظ۱۱۱,۸۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1398 ،02:16 ب.ظ۱۱۱,۳۰۰ ریال
 • 12 اردیبهشت ماه 1398 ،01:09 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 11 اردیبهشت ماه 1398 ،01:14 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 10 اردیبهشت ماه 1398 ،12:12 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1398 ،01:28 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 8 اردیبهشت ماه 1398 ،12:36 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۰۷,۹۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۰۷,۹۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 31 فروردین ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۰۶,۵۰۰ ریال
 • 31 فروردین ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۰۹,۷۵۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:20 ق.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:52 ق.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:37 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:35 ب.ظ۱۰۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
2420E02 (پترو 360) ۱۱۷,۰۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۱,۵۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۴,۰۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۱,۸۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۱,۳۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۱,۵۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۱,۰۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۱۰,۰۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۰۹,۰۰۰ ریال
2420E02 (پترو 360) ۱۰۸,۰۰۰ ریال