Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:19 ق.ظ۱۰۸,۵۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:52 ق.ظ۱۰۸,۹۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:37 ب.ظ۱۱۴,۳۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:22 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:35 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،12:54 ب.ظ۱۰۵,۳۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،12:43 ب.ظ۱۱۴,۶۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،08:53 ق.ظ۵۸,۹۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۵۸,۶۰۰ ریال
 • 28 فروردین ماه 1397 ،09:52 ق.ظ۵۶,۴۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،09:15 ق.ظ۵۵,۲۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:23 ق.ظ۵۷,۷۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده