Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
وکس پرک مهاباد ۵۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۸۸,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1100 U پلی کربنات لوته ۳۷۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
وکس پرک مهاباد ۵۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440G پلي پروپيلن جم ۱۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
s65 اروند ۸۸,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۶۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
22B02 مهاباد ۱۰۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۳۱,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۲۷,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۲۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۲۶۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
RP340 شازند ۲۳۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922T لاله ۹۷,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 مارون ۱۱۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EX3 امیر کبیر ۱۱۴,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 25 دی ماه 1397 ،11:06 ق.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1397 ،12:07 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1397 ،12:01 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 16 دی ماه 1397 ،11:48 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،04:22 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 12 دی ماه 1397 ،04:22 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 11 دی ماه 1397 ،11:38 ق.ظ۱۰۴,۱۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،11:46 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1397 ،09:28 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 6 دی ماه 1397 ،09:55 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 5 دی ماه 1397 ،12:52 ب.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 4 دی ماه 1397 ،12:20 ب.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • 3 دی ماه 1397 ،04:24 ب.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • 17 آذر ماه 1397 ،10:54 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
2420H (پلیمهر تهران) ۹۹,۰۰۰ ریال
2420H () ۱۰۰,۰۰۰ ریال
2420H (امیر سرمدی) ۹۹,۶۵۰ ریال
2420H () ۱۰۰,۰۰۰ ریال
2420H () ۱۰۰,۰۰۰ ریال
2420H () ۱۰۵,۰۰۰ ریال