Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 15 قیمت

 • 19 آبان ماه 1397 ،09:19 ق.ظ۹۹,۵۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،11:07 ق.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،10:51 ق.ظ۱۰۴,۵۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،11:44 ق.ظ۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،12:44 ب.ظ۱۰۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،10:13 ق.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 3 آبان ماه 1397 ،10:30 ق.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،02:14 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،12:57 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،12:57 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،08:56 ق.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،08:18 ق.ظ۱۰۲,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
5000S (شریفیان) ۹۹,۵۰۰ ریال
5000S (شریفیان) ۱۰۱,۰۰۰ ریال
5000S (امیر سرمدی) ۱۰۴,۰۰۰ ریال
5000S (شریفیان) ۱۰۴,۵۰۰ ریال
5000S (امیر سرمدی) ۱۰۵,۰۰۰ ریال
5000S (اختیار زاده) ۱۰۵,۰۰۰ ریال