Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:33 ب.ظ۱۴۱,۹۰۰ ریال
 • 4 تیر ماه 1398 ،01:18 ب.ظ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:47 ب.ظ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۴۳,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:24 ب.ظ۱۴۴,۵۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • 27 خرداد ماه 1398 ،02:26 ب.ظ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:34 ب.ظ۱۴۶,۵۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1398 ،02:15 ب.ظ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:11 ب.ظ۱۴۳,۵۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:24 ب.ظ۱۴۱,۷۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:54 ب.ظ۱۴۸,۹۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:12 ب.ظ۱۵۴,۰۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۵۶,۵۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۵۷,۱۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1398 ،12:31 ب.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 9 خرداد ماه 1398 ،12:38 ب.ظ۱۵۷,۲۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۵۷,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
552R (پترو 360) ۱۴۱,۹۰۰ ریال
552R (پترو 360) ۱۴۳,۰۰۰ ریال
552R (پترو 360) ۱۴۳,۰۰۰ ریال
552R (سعید حمزه ای) ۱۴۳,۰۰۰ ریال
552R (سعید حمزه ای) ۱۴۲,۹۰۰ ریال
552R (سعید حمزه ای) ۱۴۳,۵۰۰ ریال
552R (پترو 360) ۱۴۳,۰۰۰ ریال
552R (سعید حمزه ای) ۱۴۳,۲۰۰ ریال
552R (پترو 360) ۱۴۴,۵۰۰ ریال
552R (پترو 360) ۱۴۵,۵۰۰ ریال