Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX3 امیر کبیر ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
S57 آبادان ۱۴۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۰,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10720 قائد بصير ۲۱۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
150 تبریز ۱۷۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
n50 قائد بصير ۱۸۳,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
s65 اروند ۹۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۲۱۱,۶۰۰ ریال 1 ماه گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۲۱۱,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
X30G مارون ۱۴۷,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
7240 تبریز ۱۴۳,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
1540 تبریز ۱۲۵,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
552R مارون ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R شازند ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 10 قیمت

  • 18 فروردین ماه 1398 ،02:41 ب.ظ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  • 4 اسفند ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  • 6 بهمن ماه 1397 ،12:34 ب.ظ۲۲,۰۰۰ ریال
  • 22 آبان ماه 1397 ،03:24 ب.ظ۲۰,۰۰۰ ریال
  • 17 مهر ماه 1397 ،01:56 ب.ظ۲۲۰,۰۰۰ ریال
  • 9 مهر ماه 1397 ،03:15 ب.ظ۲۳۰,۰۰۰ ریال
  • 7 مهر ماه 1397 ،11:12 ق.ظ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  • 17 شهریور ماه 1397 ،01:30 ب.ظ۲۱۰,۰۰۰ ریال
  • 24 مرداد ماه 1397 ،04:00 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
  • 22 مرداد ماه 1397 ،10:31 ق.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۱۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۱۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۲,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۳۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۱۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۲۱۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
5620EA (سعید حمزه ای) ۱۳۰,۰۰۰ ریال