Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۳۹,۸۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۳۹,۹۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:21 ق.ظ۱۳۸,۹۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:55 ق.ظ۱۳۸,۴۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۴۱,۰۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۳۳,۵۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:25 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:38 ب.ظ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،12:00 ب.ظ۱۲۴,۹۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،12:57 ب.ظ۱۲۲,۶۰۰ ریال
 • 24 آذر ماه 1397 ،02:33 ب.ظ۱۲۶,۴۰۰ ریال
 • 5 آذر ماه 1397 ،01:44 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 30 آبان ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 28 آبان ماه 1397 ،01:52 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 27 آبان ماه 1397 ،01:25 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 24 آبان ماه 1397 ،02:15 ب.ظ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،12:03 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 21 آبان ماه 1397 ،09:48 ق.ظ۱۲۸,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده