Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 27 آبان ماه 1397 ،01:25 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 24 آبان ماه 1397 ،02:15 ب.ظ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،12:03 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 21 آبان ماه 1397 ،09:48 ق.ظ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،11:07 ق.ظ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،10:51 ق.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۱۴۴,۹۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،11:44 ق.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:50 ق.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 3 آبان ماه 1397 ،10:30 ق.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،02:29 ب.ظ۱۳,۳۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،02:13 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:07 ق.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • 17 مرداد ماه 1397 ،02:13 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،09:01 ق.ظ۸۵,۵۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1397 ،10:58 ق.ظ۸۲,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،09:18 ق.ظ۷۹,۶۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:44 ق.ظ۸۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
7240 (ظروفی ) ۱۱۴,۰۰۰ ریال
7240 (شریفیان) ۱۲۱,۵۰۰ ریال
7240 (شریفیان) ۱۲۸,۰۰۰ ریال
7240 (سعید حمزه ای) ۱۲۸,۰۰۰ ریال
7240 (شمش پلاستیک) ۱۲۷,۰۰۰ ریال
7240 (شریفیان) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
7240 (ظروفی ) ۱۱۹,۵۰۰ ریال
7240 (شمش پلاستیک) ۱۲۹,۰۰۰ ریال
7240 (شریفیان) ۱۲۸,۰۰۰ ریال
7240 (ظروفی ) ۱۱۹,۵۰۰ ریال