Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 10 قیمت

  • 28 فروردین ماه 1398 ،01:21 ب.ظ۲۰۴,۰۰۰ ریال
  • 27 فروردین ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۲۰۳,۵۰۰ ریال
  • 26 فروردین ماه 1398 ،04:22 ق.ظ۲۰۶,۰۰۰ ریال
  • 24 فروردین ماه 1398 ،01:17 ب.ظ۲۱۳,۰۰۰ ریال
  • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،09:08 ق.ظ۷۸,۹۰۰ ریال
  • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۷۸,۶۰۰ ریال
  • 28 فروردین ماه 1397 ،09:58 ق.ظ۶۸,۰۰۰ ریال
  • 27 فروردین ماه 1397 ،09:25 ق.ظ۶۹,۰۰۰ ریال
  • 23 فروردین ماه 1397 ،09:57 ق.ظ۷۳,۵۰۰ ریال
  • 20 فروردین ماه 1397 ،09:01 ق.ظ۷۴,۹۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
781 (سعید حمزه ای) ۲۱۱,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۱۸,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۱۵۰,۵۰۰ ریال
781 (زمین پرداز) ۱۵۱,۰۰۰ ریال