Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۶۱,۵۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:48 ب.ظ۱۶۱,۵۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:27 ب.ظ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:11 ب.ظ۱۷۴,۶۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،02:57 ب.ظ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1398 ،12:27 ب.ظ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • 23 اردیبهشت ماه 1398 ،01:21 ب.ظ۲۲۳,۰۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۲۲۵,۵۰۰ ریال
 • 19 اردیبهشت ماه 1398 ،01:29 ب.ظ۲۲۷,۵۰۰ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۲۲۸,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1398 ،12:36 ب.ظ۲۲۸,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1398 ،01:25 ب.ظ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • 5 اردیبهشت ماه 1398 ،01:27 ب.ظ۲۱۴,۰۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۲۰۸,۵۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • 28 فروردین ماه 1398 ،01:21 ب.ظ۲۰۴,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۲۰۳,۵۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:22 ق.ظ۲۰۶,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،01:17 ب.ظ۲۱۳,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،09:08 ق.ظ۷۸,۹۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
781 (پترو 360) ۱۶۱,۵۰۰ ریال
781 (پترو 360) ۱۶۱,۵۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۱۶۲,۷۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۱۶۳,۰۰۰ ریال
781 (پترو 360) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۱۶۹,۰۰۰ ریال
781 (پترو 360) ۱۷۴,۶۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۱۸۴,۰۰۰ ریال
781 (پترو 360) ۲۰۰,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۰۷,۰۰۰ ریال