Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۶۳,۲۰۰ ریال 1 ماه گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
3840 تبریز ۱۳۲,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
150 تبریز ۱۷۹,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
1540 تبریز ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Z30S مارون ۱۶۷,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
0209AA شازند ۱۲۲,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
2420E02 کردستان ۱۰۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
2102TX00 لاله ۱۰۷,۳۰۰ ریال 1 ماه گذشته
2420H امیر کبیر ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
0190 آریا ساسول ۱۱۲,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
0075 بندر امام ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۰,۲۰۰ ریال 1 ماه گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:34 ب.ظ۲۱۱,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:28 ب.ظ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:06 ب.ظ۲۱۸,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:18 ب.ظ۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۵۰,۵۰۰ ریال
 • 6 بهمن ماه 1397 ،12:23 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،12:20 ب.ظ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • 13 آذر ماه 1397 ،03:19 ق.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،02:43 ب.ظ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • 20 آبان ماه 1397 ،11:37 ق.ظ۱۸,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۲۲۹,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:52 ب.ظ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،02:56 ب.ظ۲۳۳,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:28 ب.ظ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:25 ب.ظ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • 7 مهر ماه 1397 ،11:09 ق.ظ۲۶۲,۰۰۰ ریال
 • 1 مهر ماه 1397 ،11:32 ق.ظ۲۵۲,۰۰۰ ریال
 • 31 شهریور ماه 1397 ،03:10 ق.ظ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • 17 شهریور ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۲۲۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
781 (سعید حمزه ای) ۲۱۱,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۱۸,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
781 (سعید حمزه ای) ۱۵۰,۵۰۰ ریال
781 (زمین پرداز) ۱۵۱,۰۰۰ ریال