Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 18 قیمت

 • 11 خرداد ماه 1398 ،02:40 ب.ظ۱۸۵,۵۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:41 ب.ظ۱۸۱,۰۲۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۱۷۷,۵۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:18 ب.ظ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:22 ب.ظ۱۷۷,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۶۲,۰۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،02:44 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،03:29 ب.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،01:32 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:53 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:29 ب.ظ۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:24 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 17 شهریور ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • 24 مرداد ماه 1397 ،04:08 ب.ظ۱۶۴,۰۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1397 ،10:26 ق.ظ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • 21 مرداد ماه 1397 ،12:59 ب.ظ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،12:46 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
ABS (اختیار زاده) ۱۷۴,۵۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۸۵,۵۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۸۱,۰۲۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۷۷,۵۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۷۷,۰۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۷۷,۰۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۶۲,۰۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۱۴۲,۵۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
ABS (سعید حمزه ای) ۱۴۵,۰۰۰ ریال