Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 13 آبان ماه 1397 ،03:27 ب.ظ۱۸۷,۵۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،01:14 ب.ظ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،02:23 ب.ظ۱۹۴,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،01:35 ب.ظ۱۹۲,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۱۹۸,۰۰۰ ریال
 • 18 مهر ماه 1397 ،01:00 ب.ظ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • 1 مرداد ماه 1397 ،12:24 ب.ظ۱۹۱,۰۰۰ ریال
 • 27 تیر ماه 1397 ،01:28 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 23 تیر ماه 1397 ،01:16 ب.ظ۱۵۰,۵۰۰ ریال
 • 23 تیر ماه 1397 ،01:15 ب.ظ۱۴۹,۵۰۰ ریال
 • 19 تیر ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۱۳۵,۸۰۰ ریال
 • 16 تیر ماه 1397 ،12:30 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 13 تیر ماه 1397 ،12:02 ب.ظ۱۲۸,۳۰۰ ریال
 • 9 تیر ماه 1397 ،03:35 ب.ظ۱۳۱,۲۰۰ ریال
 • 5 تیر ماه 1397 ،02:54 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 5 تیر ماه 1397 ،02:54 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1397 ،12:34 ب.ظ۱۰۵,۸۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1397 ،01:31 ب.ظ۱۰۶,۲۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1397 ،03:46 ب.ظ۱۰۳,۰۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1397 ،02:12 ب.ظ۹۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده