Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 29 تیر ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۱۶۶,۰۰۰ ریال
 • 19 تیر ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 13 تیر ماه 1398 ،12:16 ب.ظ۱۶۹,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،12:27 ب.ظ۱۸۶,۲۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،11:42 ق.ظ۲۱۸,۰۰۰ ریال
 • 8 خرداد ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۲۲۱,۰۰۰ ریال
 • 4 خرداد ماه 1398 ،12:35 ب.ظ۲۱۷,۵۰۰ ریال
 • 2 خرداد ماه 1398 ،11:04 ق.ظ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1398 ،11:28 ق.ظ۲۲۲,۰۰۰ ریال
 • 29 اردیبهشت ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • 25 اردیبهشت ماه 1398 ،11:59 ق.ظ۲۲۵,۲۰۰ ریال
 • 2 اردیبهشت ماه 1398 ،01:36 ب.ظ۲۲۷,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۲۱۹,۴۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:17 ب.ظ۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:20 ب.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،02:44 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،03:29 ب.ظ۲۱۵,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده