Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:34 ب.ظ۱۱۳,۹۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:41 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:42 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۱۲,۶۰۰ ریال
 • 30 خرداد ماه 1398 ،01:54 ب.ظ۱۱۱,۸۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:23 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:23 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 27 خرداد ماه 1398 ،02:18 ب.ظ۱۱۲,۷۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:48 ب.ظ۱۱۱,۲۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1398 ،02:12 ب.ظ۱۱۱,۸۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:06 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:28 ب.ظ۱۱۰,۷۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۱۱,۳۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:48 ب.ظ۱۱۳,۳۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۱۵,۲۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۱۶,۳۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۱۷,۸۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۱۷,۸۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1398 ،12:26 ب.ظ۱۱۵,۲۰۰ ریال
 • 9 خرداد ماه 1398 ،12:39 ب.ظ۱۱۵,۳۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
BL3 (پترو 360) ۱۱۳,۹۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۶۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۱,۸۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۷۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۱,۲۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۱,۸۰۰ ریال