Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 13 قیمت

 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۱۳,۹۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:11 ق.ظ۱۱۲,۹۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:48 ق.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:19 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:33 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،12:00 ب.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:07 ق.ظ۶۴,۸۰۰ ریال
 • 28 فروردین ماه 1397 ،09:54 ق.ظ۶۴,۲۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،09:15 ق.ظ۵۹,۹۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:23 ق.ظ۶۶,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها