Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2420H امیر کبیر ۱۱۳,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
Z30S مارون ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
C30S مارون ۱۴۹,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
C30G مارون ۱۴۰,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۷,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۵۷,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
s65 اروند ۹۵,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
781 شهید تندگويان ۱۶۱,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
552R مارون ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
HP552R شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
150 تبریز ۱۷۶,۸۰۰ ریال 7 ساعت پیش
n50 قائد بصير ۱۸۶,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
1922 اریاساسول ۱۱۲,۸۰۰ ریال 7 ساعت پیش
1922T لاله ۱۱۲,۸۰۰ ریال 7 ساعت پیش
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
1540 تبریز ۱۲۷,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 3 تیر ماه 1398 ،01:41 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۱۲,۷۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،12:40 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:23 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:23 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۱۲,۱۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1398 ،02:11 ب.ظ۱۱۱,۸۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:06 ب.ظ۱۰۹,۵۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:28 ب.ظ۱۱۰,۵۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:49 ب.ظ۱۱۲,۴۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۱۶,۳۰۰ ریال
 • 8 خرداد ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 5 خرداد ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 4 خرداد ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 1 خرداد ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۰۹,۵۰۰ ریال
 • 31 اردیبهشت ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۰۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۷۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۰۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
BL3 (سعید حمزه ای) ۱۱۱,۸۰۰ ریال
BL3 (سعید حمزه ای) ۱۱۲,۱۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۲,۱۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۱۱,۸۰۰ ریال