Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 14 آبان ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 10 آبان ماه 1397 ،01:58 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،03:49 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،03:31 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،07:04 ق.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،02:02 ب.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 26 مهر ماه 1397 ،01:52 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،01:44 ب.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،03:10 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 22 مهر ماه 1397 ،03:36 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،03:09 ب.ظ۱۲۱,۰۰۰ ریال
 • 19 مهر ماه 1397 ،01:15 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 18 مهر ماه 1397 ،03:17 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،03:10 ب.ظ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • 16 مهر ماه 1397 ،03:18 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 15 مهر ماه 1397 ،03:31 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 12 مهر ماه 1397 ،12:50 ب.ظ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • 11 مهر ماه 1397 ،02:32 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها