Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:37 ب.ظ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:49 ب.ظ۱۴۰,۵۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 30 خرداد ماه 1398 ،01:53 ب.ظ۱۴۳,۳۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۴۶,۵۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،02:58 ب.ظ۱۳۵,۲۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1398 ،12:28 ب.ظ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 5 خرداد ماه 1398 ،02:17 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 1 خرداد ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۴۹,۰۰۰ ریال
 • 31 اردیبهشت ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1398 ،12:31 ب.ظ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • 23 اردیبهشت ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1398 ،12:31 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 15 اردیبهشت ماه 1398 ،02:50 ب.ظ۱۵۸,۵۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1398 ،02:18 ب.ظ۱۵۶,۵۰۰ ریال
 • 12 اردیبهشت ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۵۳,۵۰۰ ریال
 • 11 اردیبهشت ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۵۳,۳۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1398 ،01:28 ب.ظ۱۴۹,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
C30G (پترو 360) ۱۳۸,۵۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۴۰,۵۰۰ ریال
C30G (سعید حمزه ای) ۱۴۲,۸۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۴۳,۳۰۰ ریال
C30G (سعید حمزه ای) ۱۴۵,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۴۵,۰۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۴۶,۵۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۳۵,۲۰۰ ریال
C30G (پترو 360) ۱۵۹,۰۰۰ ریال