Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 16 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۶۳,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۱۶۳,۰۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:26 ق.ظ۱۶۲,۸۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:55 ق.ظ۱۶۴,۲۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:39 ب.ظ۱۶۷,۵۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،01:26 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،01:03 ب.ظ۱۲۴,۷۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،12:51 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 26 آذر ماه 1397 ،01:28 ب.ظ۱۲۴,۳۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،12:41 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،09:07 ق.ظ۶۶,۷۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:17 ق.ظ۶۷,۵۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:17 ق.ظ۶۸,۹۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،09:19 ق.ظ۶۴,۰۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:59 ق.ظ۶۶,۲۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1397 ،09:05 ق.ظ۶۸,۶۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده