Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 14 آبان ماه 1397 ،03:40 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،03:29 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 10 آبان ماه 1397 ،02:00 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 9 آبان ماه 1397 ،02:51 ب.ظ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،03:27 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،03:30 ب.ظ۱۳۷,۵۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،07:06 ق.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،02:05 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،01:49 ب.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،03:12 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 22 مهر ماه 1397 ،03:49 ب.ظ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • 19 مهر ماه 1397 ،01:17 ب.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 18 مهر ماه 1397 ،03:19 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،03:35 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 16 مهر ماه 1397 ،03:23 ب.ظ۱۲۸,۵۰۰ ریال
 • 15 مهر ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 12 مهر ماه 1397 ،12:54 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 11 مهر ماه 1397 ،02:34 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 10 مهر ماه 1397 ،01:58 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،01:22 ب.ظ۱۴۱,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EP440G (مسعودی) ۱۳۶,۰۰۰ ریال
EP440G (مسعودی) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
EP440G (مسعودی) ۱۳۶,۰۰۰ ریال
EP440G (مسعودی) ۱۳۸,۵۰۰ ریال
EP440G (مسعودی) ۱۳۷,۰۰۰ ریال