Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 4 تیر ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:49 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۳۲,۲۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۳۳,۵۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۲۹,۱۰۰ ریال
 • 5 خرداد ماه 1398 ،01:15 ب.ظ۱۲۶,۵۰۰ ریال
 • 4 خرداد ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 1 خرداد ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۲۴,۲۰۰ ریال
 • 31 اردیبهشت ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۲۲,۳۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1398 ،12:45 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1398 ،01:45 ب.ظ۱۲۱,۰۰۰ ریال
 • 25 اردیبهشت ماه 1398 ،12:12 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1398 ،12:24 ب.ظ۱۱۲,۳۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 19 اردیبهشت ماه 1398 ،01:23 ب.ظ۱۲۳,۳۰۰ ریال
 • 18 اردیبهشت ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۲۳,۵۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۲۴,۶۰۰ ریال
 • 15 اردیبهشت ماه 1398 ،02:29 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1398 ،02:11 ب.ظ۱۲۲,۸۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX3 (پترو 360) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
EX3 (سعید حمزه ای) ۱۲۵,۵۰۰ ریال
EX3 (سعید حمزه ای) ۱۲۵,۷۰۰ ریال
EX3 (سعید حمزه ای) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
EX3 (سعید حمزه ای) ۱۲۸,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۱,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۲,۲۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۳,۵۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۹,۱۰۰ ریال