Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۲۷,۳۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:15 ق.ظ۱۲۷,۸۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:15 ق.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:49 ق.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۳۰,۴۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۳۰,۵۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،12:55 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،12:39 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1397 ،11:02 ق.ظ۷۵,۳۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:50 ق.ظ۷۹,۸۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده