Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 تیر ماه 1398 ،01:35 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 4 تیر ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۱۱۶,۷۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:42 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 30 خرداد ماه 1398 ،01:53 ب.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:39 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1398 ،02:12 ب.ظ۱۱۳,۳۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:06 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:49 ب.ظ۱۱۵,۷۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۱۱۸,۲۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۱۹,۹۰۰ ریال
 • 9 خرداد ماه 1398 ،12:39 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 8 خرداد ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۱۹,۲۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 5 خرداد ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۱۱۶,۰۰۰ ریال
 • 4 خرداد ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 1 خرداد ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX5 (پترو 360) ۱۱۵,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۶,۷۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۶,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۶,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۴,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۳,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۳,۳۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۲,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال