Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 13 آبان ماه 1397 ،03:28 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،03:37 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 10 آبان ماه 1397 ،01:59 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
 • 9 آبان ماه 1397 ،02:49 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،03:29 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،03:33 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،02:03 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 26 مهر ماه 1397 ،01:53 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،01:47 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،03:11 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،03:10 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 16 مهر ماه 1397 ،03:19 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 15 مهر ماه 1397 ،03:31 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 12 مهر ماه 1397 ،12:50 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 11 مهر ماه 1397 ،02:32 ب.ظ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • 10 مهر ماه 1397 ،01:56 ب.ظ۱۳۱,۵۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،01:19 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 8 مهر ماه 1397 ،02:59 ب.ظ۱۳۷,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX5 (شمش پلاستیک) ۱۱۱,۵۰۰ ریال
EX5 (شمش پلاستیک) ۱۱۱,۸۰۰ ریال
EX5 (مسعودی) ۱۱۷,۰۰۰ ریال
EX5 (مسعودی) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
EX5 (مسعودی) ۱۱۸,۵۰۰ ریال
EX5 (مسعودی) ۱۱۸,۵۰۰ ریال
EX5 (مسعودی) ۱۱۸,۰۰۰ ریال