Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2420H امیر کبیر ۱۱۳,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
Z30S مارون ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
C30S مارون ۱۴۹,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
C30G مارون ۱۴۰,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۷,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۵۷,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
s65 اروند ۹۵,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
781 شهید تندگويان ۱۶۱,۵۰۰ ریال 7 ساعت پیش
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
552R مارون ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
HP552R شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
150 تبریز ۱۷۶,۸۰۰ ریال 7 ساعت پیش
n50 قائد بصير ۱۸۶,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
1922 اریاساسول ۱۱۲,۸۰۰ ریال 7 ساعت پیش
1922T لاله ۱۱۲,۸۰۰ ریال 7 ساعت پیش
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
1540 تبریز ۱۲۷,۰۰۰ ریال 7 ساعت پیش
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 3 تیر ماه 1398 ،01:42 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 2 تیر ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 30 خرداد ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 29 خرداد ماه 1398 ،02:27 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 28 خرداد ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۱۳,۲۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:47 ب.ظ۱۱۳,۱۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1398 ،01:47 ب.ظ۱۱۳,۱۰۰ ریال
 • 25 خرداد ماه 1398 ،01:38 ب.ظ۱۱۳,۲۰۰ ریال
 • 23 خرداد ماه 1398 ،02:13 ب.ظ۱۱۳,۲۰۰ ریال
 • 22 خرداد ماه 1398 ،02:07 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،04:15 ب.ظ۱۱۲,۹۰۰ ریال
 • 21 خرداد ماه 1398 ،12:27 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 20 خرداد ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۱۰,۸۰۰ ریال
 • 19 خرداد ماه 1398 ،01:50 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1398 ،01:09 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 13 خرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 12 خرداد ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 9 خرداد ماه 1398 ،12:37 ب.ظ۱۱۶,۷۰۰ ریال
 • 8 خرداد ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۱۷,۶۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۱۸,۲۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
F7000 (پترو 360) ۱۱۳,۵۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۳,۵۰۰ ریال
F7000 (سعید حمزه ای) ۱۱۴,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۲,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۳,۲۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۳,۱۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۳,۱۰۰ ریال
F7000 (سعید حمزه ای) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۱۳,۲۰۰ ریال