Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 17 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 28 فروردین ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:16 ق.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:50 ق.ظ۱۱۶,۴۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۱۸,۲۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:36 ب.ظ۱۲۱,۴۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:20 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:34 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 28 آذر ماه 1397 ،12:50 ب.ظ۱,۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،08:56 ق.ظ۶۸,۹۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:04 ق.ظ۷۰,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1397 ،10:55 ق.ظ۶۸,۳۰۰ ریال
 • 28 فروردین ماه 1397 ،09:50 ق.ظ۶۴,۳۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،09:12 ق.ظ۶۱,۵۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،09:20 ق.ظ۶۴,۴۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1397 ،09:17 ق.ظ۶۹,۳۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده