Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 18 قیمت

 • 22 آبان ماه 1397 ،08:58 ق.ظ۱۰۲,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:34 ق.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:14 ب.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:04 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:09 ق.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،12:47 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 7 آبان ماه 1397 ،11:50 ق.ظ۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،09:01 ق.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،08:56 ق.ظ۱۱۰,۹۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،01:55 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 2 آبان ماه 1397 ،09:24 ق.ظ۱۱۱,۶۰۰ ریال
 • 1 آبان ماه 1397 ،11:27 ق.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،04:43 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،04:42 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 30 مهر ماه 1397 ،01:12 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 29 مهر ماه 1397 ،05:03 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،02:39 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 24 مهر ماه 1397 ،04:30 ب.ظ۱۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
F7000 (شمش پلاستیک) ۱۱۱,۵۰۰ ریال
F7000 (ظروفی ) ۱۰۲,۰۰۰ ریال
F7000 (شمش پلاستیک) ۱۱۲,۵۰۰ ریال
F7000 (شمش پلاستیک) ۱۱۲,۳۰۰ ریال
F7000 (شمش پلاستیک) ۱۱۳,۴۰۰ ریال
F7000 (ظروفی ) ۱۰۴,۰۰۰ ریال
F7000 (ظروفی ) ۱۰۴,۰۰۰ ریال
F7000 (ظروفی ) ۱۰۸,۰۰۰ ریال
F7000 (ظروفی ) ۱۱۱,۰۰۰ ریال