Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 12 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:21 ب.ظ۱۲۴,۲۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:24 ق.ظ۱۲۴,۸۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:56 ق.ظ۱۲۳,۸۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،01:18 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،01:01 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 4 اردیبهشت ماه 1397 ،09:13 ق.ظ۷۲,۱۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده