Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 23 مرداد ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۳۴,۷۰۰ ریال
 • 19 مرداد ماه 1398 ،12:40 ب.ظ۱۳۵,۳۰۰ ریال
 • 13 مرداد ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 9 مرداد ماه 1398 ،01:09 ب.ظ۱۳۵,۵۰۰ ریال
 • 8 مرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۳۶,۵۰۰ ریال
 • 7 مرداد ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 6 مرداد ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۳۳,۳۰۰ ریال
 • 5 مرداد ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۳۳,۵۰۰ ریال
 • 2 مرداد ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۳۱,۸۰۰ ریال
 • 1 مرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۳۰,۸۰۰ ریال
 • 31 تیر ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۳۱,۲۰۰ ریال
 • 24 تیر ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۳۱,۵۰۰ ریال
 • 22 تیر ماه 1398 ،12:45 ب.ظ۱۳۰,۹۰۰ ریال
 • 17 تیر ماه 1398 ،01:21 ب.ظ۱۲۶,۳۰۰ ریال
 • 11 تیر ماه 1398 ،04:37 ق.ظ۱۲۴,۸۰۰ ریال
 • 10 تیر ماه 1398 ،01:11 ب.ظ۱۲۴,۸۰۰ ریال
 • 9 تیر ماه 1398 ،01:44 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 5 تیر ماه 1398 ،01:33 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،01:46 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
G1551 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۴,۷۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۵,۳۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۶,۰۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۵,۵۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۶,۵۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۳,۳۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۳,۵۰۰ ریال
G1551 (پترو 360) ۱۳۱,۸۰۰ ریال