Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HI0500 بندر امام ۱۱۳,۵۰۰ ریال 10 روز گذشته
Z30S مارون ۱۷۷,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
1102XL رجال ۱۶۵,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
S65 غدیر ۹۸,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
f2000 بانیار ۱۴۰,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۸۵,۰۰۰ ریال 10 روز گذشته
52518 جم ۱۱۴,۵۰۰ ریال 11 روز گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۷۰,۰۰۰ ریال 14 روز گذشته
1540 تبریز ۱۱۹,۰۰۰ ریال 14 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
P100 شازند ۱۴۹,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
P100 جم ۱۲۸,۵۰۰ ریال 15 روز گذشته
P100 شازند ۱۵۵,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۱,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۵,۰۰۰ ریال 15 روز گذشته
F7000 مهر ۱۲,۳۰۰ ریال 16 روز گذشته
s65 اروند ۹۷,۵۰۰ ریال 21 روز گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۶۶,۰۰۰ ریال 25 روز گذشته
5620EA شازند ۲۱۰,۰۰۰ ریال 25 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 16 قیمت

 • 1 اسفند ماه 1397 ،01:16 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 9 بهمن ماه 1397 ،01:06 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 3 بهمن ماه 1397 ،09:56 ق.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1397 ،02:18 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1397 ،10:31 ق.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1397 ،12:25 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،09:48 ق.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،11:35 ق.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،02:47 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 17 آذر ماه 1397 ،03:39 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 27 آبان ماه 1397 ،03:27 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:27 ق.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،11:46 ق.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:07 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،04:59 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،11:58 ق.ظ۱۴,۴۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
MR230C (ظروفی ) ۱۴۸,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۴,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۲,۵۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۲,۵۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۴,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۵,۰۰۰ ریال