Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX3 امیر کبیر ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
S57 آبادان ۱۴۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۰,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10720 قائد بصير ۲۱۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
150 تبریز ۱۷۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
n50 قائد بصير ۱۸۳,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
s65 اروند ۹۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۲۱۱,۶۰۰ ریال 1 ماه گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۲۱۱,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
X30G مارون ۱۴۷,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
7240 تبریز ۱۴۳,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
1540 تبریز ۱۲۵,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
552R مارون ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R شازند ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 17 قیمت

 • 28 فروردین ماه 1398 ،04:00 ب.ظ۱۸۳,۰۰۰ ریال
 • 1 اسفند ماه 1397 ،01:16 ب.ظ۱۸۳,۰۰۰ ریال
 • 9 بهمن ماه 1397 ،01:06 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 3 بهمن ماه 1397 ،09:56 ق.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1397 ،02:18 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1397 ،10:31 ق.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1397 ،12:25 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1397 ،09:48 ق.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 21 آذر ماه 1397 ،11:35 ق.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1397 ،02:47 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 17 آذر ماه 1397 ،03:39 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 27 آبان ماه 1397 ،03:27 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:27 ق.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،11:46 ق.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:07 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،04:59 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،11:58 ق.ظ۱۴,۴۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
MR230C (ظروفی ) ۱۸۳,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۸۳,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۴,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۲,۵۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۲,۵۰۰ ریال
MR230C (ظروفی ) ۱۲۴,۰۰۰ ریال