Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX3 امیر کبیر ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
S57 آبادان ۱۴۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۰,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10720 قائد بصير ۲۱۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
150 تبریز ۱۷۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۱,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
n50 قائد بصير ۱۸۳,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
s65 اروند ۹۶,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۲۱۱,۶۰۰ ریال 1 ماه گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۲۱۱,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۸,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
X30G مارون ۱۴۷,۵۰۰ ریال 1 ماه گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
7240 تبریز ۱۴۳,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
1540 تبریز ۱۲۵,۹۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
552R مارون ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
HP552R شازند ۱۴۷,۰۰۰ ریال 1 ماه گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 1 قیمت

  • 14 اسفند ماه 1397 ،05:52 ب.ظ۱۲۸,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۹,۰۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۳,۲۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۶,۱۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۷,۵۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۲۷,۵۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۵۳,۰۰۰ ریال
P100 (سعید حمزه ای) ۱۳۳,۰۰۰ ریال