Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:38 ب.ظ۹۷۳,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:22 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:34 ب.ظ۸۰,۰۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:34 ب.ظ۸۱,۵۰۰ ریال
 • 6 بهمن ماه 1397 ،12:24 ب.ظ۸۲,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،02:44 ب.ظ۸۳,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،02:44 ب.ظ۸۵,۰۰۰ ریال
 • 28 مهر ماه 1397 ،03:29 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 23 مهر ماه 1397 ،01:32 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:53 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:53 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 17 مهر ماه 1397 ،01:32 ب.ظ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:24 ب.ظ۱۵۳,۰۰۰ ریال
 • 31 شهریور ماه 1397 ،01:46 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 17 شهریور ماه 1397 ،12:52 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 24 مرداد ماه 1397 ،04:06 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1397 ،10:26 ق.ظ۹۸,۰۰۰ ریال
 • 21 مرداد ماه 1397 ،12:59 ب.ظ۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،01:37 ب.ظ۴۶,۰۰۰ ریال
 • 27 فروردین ماه 1397 ،01:37 ب.ظ۴۵,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
S6542 (سعید حمزه ای) ۱۰۰,۰۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۹۵,۲۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۹۶,۵۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۹۷۳,۰۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۹۷,۵۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۹۸,۰۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۸۰,۰۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۸۱,۵۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۸۲,۰۰۰ ریال
S6542 (سعید حمزه ای) ۸۳,۰۰۰ ریال