Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۷,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۵۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۴۸,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30G مارون ۱۳۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S مارون ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۴۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۱۲,۴۰۰ ریال 1 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
62N07 لرستان ۱۰۷,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۱۱,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
52518 جم ۱۱۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
EX5 جم ۱۱۵,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 مارون ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۱۲,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۱۱۳,۹۰۰ ریال 1 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۱۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 10 قیمت

  • 31 اردیبهشت ماه 1398 ،01:11 ب.ظ۱۴۷,۵۰۰ ریال
  • 16 اردیبهشت ماه 1398 ،12:30 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
  • 15 اردیبهشت ماه 1398 ،02:53 ب.ظ۱۵۹,۰۰۰ ریال
  • 14 اردیبهشت ماه 1398 ،02:19 ب.ظ۱۵۶,۳۰۰ ریال
  • 11 اردیبهشت ماه 1398 ،01:18 ب.ظ۱۵۴,۵۰۰ ریال
  • 27 فروردین ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۱۵۲,۰۰۰ ریال
  • 26 فروردین ماه 1398 ،04:25 ق.ظ۱۵۲,۴۰۰ ریال
  • 25 فروردین ماه 1398 ،04:57 ق.ظ۱۵۲,۵۰۰ ریال
  • 21 فروردین ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۵۶,۰۰۰ ریال
  • 20 فروردین ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۵۷,۳۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
X30G (پترو 360) ۱۴۷,۵۰۰ ریال
X30G (سعید حمزه ای) ۱۵۹,۰۰۰ ریال
X30G (سعید حمزه ای) ۱۶۲,۰۰۰ ریال
X30G (پترو 360) ۱۶۰,۰۰۰ ریال
X30G (پترو 360) ۱۵۹,۰۰۰ ریال
X30G (پترو 360) ۱۵۶,۳۰۰ ریال
X30G (پترو 360) ۱۵۴,۵۰۰ ریال
X30G (سعید حمزه ای) ۱۵۱,۰۰۰ ریال
X30G (پترو 360) ۱۵۲,۰۰۰ ریال
X30G (سعید حمزه ای) ۱۵۱,۴۰۰ ریال