Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
R200 هیوسانگ کره ۱۹۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
MR230C مارون ۱۸۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
s65 اروند ۸۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۰۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۱۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30G مارون ۱۵۱,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۲۰۴,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
BG820S شهید تندگويان ۲۰۷,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
C30S مارون ۱۶۳,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Z30S شازند ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
552R مارون ۱۶۹,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
7240 تبریز ۱۳۹,۸۰۰ ریال 3 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۳,۵۰۰ ریال 3 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۰,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
Mr230 مارون ۲۰۲,۰۰۰ ریال 3 روز گذشته
150 تبریز ۱۸۱,۶۰۰ ریال 3 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 15 قیمت

 • 27 فروردین ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • 26 فروردین ماه 1398 ،04:25 ق.ظ۱۶۸,۵۰۰ ریال
 • 25 فروردین ماه 1398 ،04:54 ق.ظ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • 24 فروردین ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • 21 فروردین ماه 1398 ،12:39 ب.ظ۱۷۵,۰۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۷۴,۸۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۷۵,۵۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:24 ب.ظ۱۶۷,۰۰۰ ریال
 • 19 فروردین ماه 1398 ،12:24 ب.ظ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۷۳,۵۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۷۳,۵۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1397 ،09:06 ق.ظ۶۸,۳۰۰ ریال
 • 23 فروردین ماه 1397 ،10:00 ق.ظ۶۴,۵۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1397 ،09:07 ق.ظ۶۸,۴۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1397 ،09:06 ق.ظ۶۹,۲۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده