Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
C30S مارون ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZH550J نويد زرشيمي ۱۲۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 شازند ۱۴۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
P100 جم ۱۲۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
SF060 پلي نار ۱۳۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
Z30S شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۳۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۸۹,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
s65 اروند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10417 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۳۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۱۹۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
150 تبریز ۱۷۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۳۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922 اریاساسول ۱۱۹,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 17 قیمت

 • 29 تیر ماه 1398 ،01:12 ب.ظ۱۳,۵۵۰ ریال
 • 3 تیر ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۴۳,۵۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1398 ،12:23 ب.ظ۱۴۳,۲۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1398 ،02:38 ب.ظ۱۵۷,۵۰۰ ریال
 • 31 اردیبهشت ماه 1398 ،12:04 ب.ظ۱۴۶,۵۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1398 ،12:27 ب.ظ۱۵۲,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۵۸,۷۰۰ ریال
 • 18 فروردین ماه 1398 ،02:36 ب.ظ۱۷۳,۵۰۰ ریال
 • 23 بهمن ماه 1397 ،03:38 ب.ظ۱۴۱,۰۰۰ ریال
 • 6 بهمن ماه 1397 ،12:27 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 21 مهر ماه 1397 ،12:57 ب.ظ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • 9 مهر ماه 1397 ،03:17 ب.ظ۱۵۹,۵۰۰ ریال
 • 24 مرداد ماه 1397 ،04:02 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 22 مرداد ماه 1397 ،10:29 ق.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 30 تیر ماه 1397 ،11:08 ق.ظ۹۶,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1397 ،01:02 ب.ظ۶۸,۵۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1397 ،01:01 ب.ظ۶۸,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
Z30S (پترو 360) ۱۳۳,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۳,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۳,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۳,۵۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۴,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۴,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۴,۵۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
Z30S (پترو 360) ۱۳۶,۰۰۰ ریال