Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
7240 تبریز ۱۱۴,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
150 تبریز ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۹۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
MR230C مارون ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230C نويد زرشيمي ۱۳۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
Z30S شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۰۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۱۰,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۲۱,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
1922T لاله ۹۸,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
P100 جم ۱۱۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۲۷,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
ZB 548 R نويد زرشيمي ۱۳۵,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
1922T لاله ۱۰۳,۰۰۰ ریال 5 روز گذشته
PGPC 0710 خوزستان ۳۳,۵۰۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 1309 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
GPPS 0402 آرتان ۱۱,۸۵۰ ریال 5 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 14 قیمت

 • 27 آبان ماه 1397 ،03:26 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1397 ،08:57 ق.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 19 آبان ماه 1397 ،10:36 ق.ظ۱۰۲,۸۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،12:04 ب.ظ۱۱۲,۲۰۰ ریال
 • 15 آبان ماه 1397 ،12:00 ب.ظ۱۱۲,۸۰۰ ریال
 • 14 آبان ماه 1397 ،01:17 ب.ظ۱۱۲,۸۰۰ ریال
 • 13 آبان ماه 1397 ،05:05 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 12 آبان ماه 1397 ،09:11 ق.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 6 آبان ماه 1397 ،09:03 ق.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،12:28 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،11:15 ق.ظ۱۲۳,۷۰۰ ریال
 • 25 مهر ماه 1397 ،11:14 ق.ظ۱۲,۳۸۰ ریال
 • 24 مهر ماه 1397 ،04:33 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 24 مهر ماه 1397 ،04:33 ب.ظ۱۲۳,۸۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
Z30S (ظروفی ) ۱۰۵,۰۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۰۹,۰۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۰۲,۸۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۲,۲۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
Z30S (مسعودی) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
Z30S (ظروفی ) ۱۱۵,۰۰۰ ریال
Z30S (مسعودی) ۱۲۵,۰۰۰ ریال